Galeri
Ehliyet Nasıl Alınır
E-Sınav Hakkında
Ulaşım
Gerekli Belgeler
Dönem Açılış Tarihleri
Kurs Fiyatları
Ulaşım
A2 Sınıfı Ehliyet

“A2” Sınıfı Motosiklet Ehliyeti ile ilgili bilgiler;

Yaş şartı: 18 yaşınızı doldurmuş olmanız gerekmektedir.

Araç sürme yetkisi: A2 sürücü belgesini alan kişi, bunun yanında M ve A1 tipindeki araçları da sürebilmektedir.

Kullanıldığı araçlar: Gücü 35 kilovatı ve gücünün ağırlığına oranı 0,2 yi geçmeyen, sepetli veya sepetsiz iki tekerlekli motosikletler ile gücü 15 kilovatı geçmeyen üç tekerlekli motosikletleri kullanabilirler.

Geçerlilik süresi: 10 yılın ardından yenilenmesi gerekmektedir.

 

>>Detaylı Bilgi:

A2 - Motosiklet Ehliyeti

1.       A2 sınıfı sürücü belgesi gücü 35 kilovatı ve gücünün ağırlığına oranı 0,2’yi geçmeyen, sepetli veya sepetsiz iki tekerlekli motosikletler ile gücü 15 kilovatı geçmeyen üç tekerlekli motosikletleri kullanacaklara verilir.

2.       Yaş şartı 18'dir.

3.       Öğrenim durumu itibarıyla en az ilkokul düzeyinde eğitim almış olmaları,

4.       26/09/2006 tarihli ve 26301 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sürücü Adayları ve Sürücülerde Aranacak Sağlık Şartları ile Muayenelerine Dair Yönetmelikte belirtilen şartları taşımaları,

5.       Sürücü sınavlarını başarılı olarak tamamlaması ve motorlu taşıt sürücüsü sertifikası almış olmaları,

6.       Adli sicillerinde, 26/09/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 188, 190 ve 191 inci maddeleri, 21/3/2007 tarihli ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 4 üncü maddesinin yedinci fıkrası, 10/7/1953 tarihli ve 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunun 12 nci maddesinin ikinci ve takip eden fıkralarında belirtilen suçlardan hüküm giydiğine dair kayıt bulunmaması,

7.       Önceden verilmiş aynı sınıf bir başka sürücü belgesinin bulunmaması,

8.       Başka sınıf sürücü belgesi alacaklar için, daha önce verilmiş ancak geri alınmış olan sürücü belgesinin 2918 sayılı Kanunda öngörülen şartlar yerine getirildiği için sahibine iade edilmiş olması zorunludur.

9.       A2 sınıfı sürücü belgesi ile M ve A1 ehliyet sınıflarına ait araçları kullanabilirsiniz.

10.   A2 sınıfı sürücü belgeleri 10 yıl geçerlidir.

A2 EHLİYET İÇİN MÜRACAAT

A2 motosiklet ehliyeti : Ankara nın en eski ve köklü kurumlarından olan Oya Sürücü Kursu, B sınıfının yanısıra a2 sınıfı sürücü belgesi de vermektedir. A2 motosiklet ehliyeti : 18 yaşını doldurmuş yani 19 yaşından gün almış olmak şartı aranmaktadır. 2019 yılı itibariyle kayıt yaptıracakları ayda 19 yaşından gün alanlar, 2001 doğumlular A2 motosiklet ehliyeti alabilirler.A2 motosiklet ehliyeti ile 12 kw/16 hp ve 35kw/47 hp arası tüm motosikletler kullanılabilir.A2 motosiklet ehliyeti alanlar 35kw/47 hp ye kadar olan tüm motosikletleri kullanabilirler.

19 yaşından gün almış adaylarımız, kayıt için Nüfus Cüzdanının aslıyla ön kayıt yapabilirler. Kesin kayıt için size gün verilecek ve bu süre içinde de ekte verilen belgeleri, öğrenim belgesi, adli sicil kaydı (e-devlet ten alınabilir) sağlık raporu ve bir adet biyometrik fotoğraf tamamlamanız gerekmektedir. Bu aşamadan sonra teorik dersleriniz başlayacak ve Trafik ve Çevre Bilgisi, İlk Yardım, Motor ve Araç Tekniği derslerini alacaksınız. Teorik derslerinizin bitiminin ardından elektronik sınava gireceksiniz. Başarılı olduğunuz takdirde direksiyon programınız yapılacak, direksiyon derslerinizin bittiği hafta direksiyon sınavına gireceksiniz. Bu sınavdan da başarılı olduğunuzda sınava girdiğiniz hafta en geç Cuma günü sertifikanızı kursumuzdan alıp istediğiniz nüfus müdürlüğünden ehliyetinizi alabileceksiniz.

Başka sınıf ehliyeti olan adaylarımız (A1-B ve diğer sınıflar) teorik sınava girmezler. Kayıt yaptırdıkları ay içinde direksiyon derslerini alıp, ay sonunda yapılacak olan direksiyon sınavına girerek ehliyetlerini alabilirler.